140216-Washington Traktaten

Umiddelbart efter den første verdenskrig der sluttede d. 11-11-1918, var Japan og USA i fuld gang med et mægtigt nybygningsprogram af nye slagkrydsere og slagskibe. De nye projekter var næsten dobbelt så store som dem England havde bygget i årene op til den første verdenskrig. Samtidig var England økonomisk oå fallittens rand. Engelske diplomater drog derfor til Washington og fik gennemført en for England fremragende nedrustningsaftale. Hvad englænderne havde glemt var japanernes og amerikanernes mulighed til at ombygge de halvfærdige artilleriskibe til hangarskibe.