K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte ”K/S Anparter sælges – til kurs 85”

K/S Anparter sælges – til kurs 85” 12 anparter sælges 6,32% af 190 andele for kr. 436.354,21/andel eller i alt kr. 5.236.250 til maks. 1 ekstern købere. Budgetteret udlodning kr. 3.000.000 i 2024, svarende til kr. 15.789/andel p.a. Aktuel gældsætning mindre end 24% finansieret af Nykredit. Aktuel rente ca. minus 0,15%...

Nyheder

Maritim Historie

Marinens elevskole 1867-1932

Elevskolens grundlæggelse: Den 1. oktober 1867 blev de første 8 elever optaget på Flådens Underofficersskole. Skolen der bestod indtil d. 27. april 1932 blev til...

Panserskibe og artilleriskibe 1860-1960

Igennem 100 år fra 1860-1960 var panserskibe og artilleriskibe forudsætningen for at udøve sømagt. De nye skibstyper gjorde med et alle tidligere skibstyper forældede....

Krydseren Hejmdals togt til Middelhavet 1908-1909 samt Kadetskolen 1904-1908.

I vinteren 1908-1909 fra d. 15. oktober til d. 23. februar gjorde krydseren Hejmdal et togt til Middelhavet. Formålet med togtet var at give...

Seneste kommentarer

Wismann Informerer