Åbenhed om belåningsværdier og besindighed:

Dette opinionsbidrag blev sendt til Dagbladet Børsen d. 10-05-2022. Børsen trykker i reglen kun indlæg, der skrives på redaktionens opfordring med redaktionens budskaber. Direktør Jesper Berg, Finanstilsynet, udtrykte d. 10-05-2022 bekymring for den giftige cocktail af stigende renter, et uventet krav om afvikling og faldende ejerboligpriser. Direktør Jesper Berg, som...

Nyheder

Boligprisernes himmelflugt

Når de unge mennesker er færdige med deres uddannelser, de skal flytte ud af kollegierne, de skal have deres første bolig i storbyen, så...

Det uigennemsigtige Andelsboligmarked

I hovedstaden har andelshaverne siden 1966, hvor ejerlejligheden blev skabt, været boligmarkedets absolutte vindere. De ca. 130.000 andelshavere i Hovedstaden har oplevet værdistigninger på...

Rapport om andelsboliger er en tynd omgang

Der er kun sparsomme konklusioner at hente i ny rapport om værdiansættelse af andelsboliger, mener valuar Lars Wismann i denne klumme. Han har 10...

Sådan udføres en korrekt DCF (Diskonteret Cash Flow) beregning, A/B valuarvurdering

Advarsel: Andelsboliglovens § 5 stk. 2 litra b A/B valuarvurderinger skal værdiansætte ejendommen til den kontante handelsværdi. Dette skal følge vurderingsnormen j.f. L177 vedtaget af Folketinget d....

Maritim Historie

Marinens elevskole 1867-1932

Elevskolens grundlæggelse: Den 1. oktober 1867 blev de første 8 elever optaget på Flådens Underofficersskole. Skolen der bestod indtil d. 27. april 1932 blev til...

Panserskibe og artilleriskibe 1860-1960

Igennem 100 år fra 1860-1960 var panserskibe og artilleriskibe forudsætningen for at udøve sømagt. De nye skibstyper gjorde med et alle tidligere skibstyper forældede....

Krydseren Hejmdals togt til Middelhavet 1908-1909 samt Kadetskolen 1904-1908.

I vinteren 1908-1909 fra d. 15. oktober til d. 23. februar gjorde krydseren Hejmdal et togt til Middelhavet. Formålet med togtet var at give...

Seneste kommentarer

Wismann Informerer

Forstå din A/B valuarvurdering

De i Københavnsområdet ca. 140.000 andelshavere, har snart forstået, at en A/B valuarvurdering ofte fører til markant højere andelskroner for deres andelsbeviser. Ifølge Andelsboliglovens...