Hvad er god rådgivning?

God rådgivning er en interaktiv proces, der tager afsæt i købers og sælgers situation.

Wismann Property Consult A/S søger gennem åbenhed og ærlighed at fremlægge fakta, forventninger og konsekvenser, så du som beslutningstager kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men vi fremlægger vores forventninger baseret på fakta, vores erfaring og en dyb indsigt i markedet. Vi er flittige!

Seneste nyheder

Læs de seneste nyheder.

Wismann Property Consult A/S er en holdningsbaseret virksomhed. Vi har klare holdninger til markedet. Vi skriver mange artikler om vores spidskompetenceområder.

Vores holdninger er understøttet af fakta og dokumentation.

Wismann Property Consult A/S ønsker at fremstå som værende troværdige i ord og handling.

A/B valuarvurderinger:

Vores A/B vurderinger sker på et oplyst grundlag, følger seneste lovgivning, vurderingsvejlningen og underbygges af et stort antal referenceejendomme tinglyst handlet. Alle vores referenceejendomme er DCF-10 beregnede og ud fra disse beregninger udledes vurderingsejendommens exit value afkast procent. Vi opererer ikke med forsigtige eller aggressive overprisvurderinger. Vi vurderer til de priser som tilsvarende ejendomme er tinglyst handlet til.

Gode råd til optimering af drift, finansiering, boligydelse  og andelskrone. Vi betragter alle A/B foreningens medlemmer som vores  klienter. Vi kan ofte giver råd der fører til markante lavere udgifter, lavere boligydelse og højere andelskrone – vel og mærke til priser hvor der i reglen handles til maks. andelskrone.

Wismann Property Consult A/S er formentligt den A/B valuar i København der har flest klienter.