ForsideNyhederFarummodellen

Farummodellen

Brixtofte – helt – skurk – far

DR dokumentar har produceret 3 udsendelser om Bykongen Peter Brixtofte. De tre udsendelser kan trækkes på nettet www.dr.dk.

Udsendelserne bygger på ganske få personer, der udtaler sig om Peter Brixtoftes tid som borgmester, der var fra efteråret 1986 til februar 2002. Lars Gram, som er en af kilderne sad i Venstre Byrådsgruppe fra 1998-2002 og han var i denne periode gift med eller samboende med Zanne Jahn, der er et anden af kilderne. Jan E. Jørgensen var og er forsat medlem af Folketinget for Venstre. Journalist Morten Pihl, der var den anden journalist, der vandt Cavling Prisen i 2002 netop på afdækning af Brixtofte sagen deltager ikke i udsendelserne.

Hvad der ikke fremgår af udsendelserne er, at borgmester Peter Brixtofte fald skyldtes en omfattende tilsidesættelse af Lånebekendtgørelsen for Kommunen. De mange penge ca. kr. 1,6 mia. der blev stampet op af jorden i årene 1996-2002 var lån leveret af FIH Banken, såkaldt finansiel leasing lån. Lånene var med 30 år og 20 års løbetid typisk med en fast rente på ca. 5,6 %. Direktør Henrik Sjøgreen, FIH Banken, skabte sig en formue på leasingaftalerne med Farum Kommune og efterfølgende gik banken som bekendt fallit. Finansiel Leasing er en låneaftale. Farum modellen var en pantsætning af de kommunale ejendomme og det finansierede så alle løjerne, men også de mange gode ting, Peter Brixtofte skabte i Farum Kommune. Men der var lige det lille problem, at en Kommune ikke må gældsætte sig for at finansiere driften. Det næste problem, der heller ikke omtales af DR-Dokumentar var, at opførelselserne af Farum Park til kr. 480 mio., Farum Arena til kr. 180 mio., Farum Marina og meget mere ikke som reglerne foreskriver blev udbudt i EU-licitation for at sikre konkurrence om opgaverne og dermed de laveste priser.

Farum Park et fodboldstadion med konferencehotel, opført for kr. 480 mio. blev udlejet til FC Nordsjælland på en 18-årig lejeaftale med en negativ husleje. Det var Peter Brixtofte og Farum Byråds måde at støtte udviklingen af den lokale fodboldklub. Farum Arena blev opført på ca. 1 år for at skabe rammerne til et tennisstævne. I tennisklubben fik man en udendørs centercourt med 1.500 siddepladser. Jeg har aldrig set denne centercourt i anvendelse.

Jeg sad i Venstre Bestyrelse i Farum i perioden 1993 frem til efteråret 1999. Den 3. august 1999 indgik daværende Indenrigsminister Thorkild Simonsen en aftale med borgmester Peter Brixtofte om, at de accellererende finansiel leasingforretninger, var optagelse af lån, og de ville medføre krav om deponering. Jeg med min solide økonomiske uddannelse, erfaring og indsigt indså, at ikke kun de gamle anlæg skolerne, svømmehal, kloakker, der var blevet belånt med finansiel leasing, at de ville få krav om deponering af leasingsummen, men det ville tillige gælde for alle nyopførelserne, der blev finansieret med finansiel leasing. I efteråret 1999 rejste jeg mig derfor op, hver gang vi havde møder i Venstres partiforening, og meddelte at borgmester Peter Brixtofte og Farum Byråd var ved at gældsætte kommune i et for borgerne voldsomt og uigennemskueligt omfang.

Det var naturligvis helt uholdbart for borgmester Peter Brixtofte, at jeg som medlem af bestyrelsen på denne måde udskammede borgmesteren. I oktober 1999 udmeldte jeg mig af Venstres bestyrelse, men forsatte med utallige skriverier om ulovlighederne i Farum Avis og i Frederiksborg Amts Avis. I februar 2000 blev jeg så ekskluderet af Venstre i Farum og kunne efter foreningens regler tidligst indbringe min eksklution for næste generalforsamling, der ville være i februar 2001.

Umiddelbart efter indbragte jeg alle de ulovlige forhold for Indenrigsministeriet og Frederiksborg Stiftamt, der var tilsynsmyndighed. Da der intet var sket efter 6 mdr. klagede jeg i august 2000 til daværende Indenrigsminister Karen Jespersen, der meddelte, at hun ikke blandede sig i Tilsynsmyndighedernes sagsbehandlingstider. I november 2001 var der atter kommunalvalg og Borgerlig Liberal Farum Liste annoncerede i byen med hellere danskvand på Rådhuset end vin til kr. 1.000/flaske. Valget var kaotisk, men Venstre hovedbestyrelse og Venstre formand Anders Fogh Rasmussen og næstformand Lars Løkke Rasmussen sørgede for at borgmester Peter Brixtofte fik al den støtte som Venstres Landsorganisation kunne levere. Borgmester Peter Brixtofte var stjernen i Venstres kommunale valgkamp og sikrede sig et absolut flertal i Byrådet. Umiddelbart efter valget faldt hammeren idet tilsynsmyndighederne gav mig medhold i alle mine indbringelser, at grundet overtrædelserne af Lånebekendtgørelsen for Kommuner, så skulle kommunen deponere kr. 1 mia., penge som kommunen ikke havde. Hertil blev det meddelt, at Farum havde overtrådt EU’s udbudsdirektiv, kommunalfuldmagten og konkurrencekretten. Det var mine indbringelser, mine 1.000-vis arbejdstimer, mine utallige avisartikler, min stædighed, der bragte Farummodellen til fald. DR-dokumentar nævner ingen af disse forhold i deres 3 udsendler. I januar 2002 måtte kommunen akut låne kr. 50 mio., penge der skulle dække betalingen af lønninger. I februar 2002 gik journalisterne Morten Pihl og Jakob Priess i pressen med artiklerne og borgmester Peter Brixtoftes alkoholmisbrug. Dernæst gik Peter Brixtofte på sygdomsorlov og lod sit byrådsmedlem Lars Carpens overtage borgmesterposten. Lars Carpens havde ved byrådsvalget i november 2001 opnået så få stemmer, at han først efter en lodtrækning, fik det yderste mandat. Borgmester Lars Carpens sad frem til udgangen af 2006, hvor Furesø Kommune blev den nye realitet.

Peter Brixtofte kom aldrig tilbage til borgmesterkontoret. Ved to domstolskendelser blev Peter Brixtofte efterfølgende idømt to ubetingede fængselsstraffe på hver ca. 2 års varighed. Begge straffe blev afsonet i Horserød Lejren. Den første afsoning klarede Peter Brixtofte fint og skrev en nydelig lille bog om Horserød Lejren. Den anden afsoning knækkede ham. DR-Dokumentar omtaler slet ikke afsoningstiden i Horserød.

Samtlige medlemmer af Farum Byråd blev efter mange års granskning frikendt for ansvar en domstol meddelte, at ingen kunne forvente, at et byrådsmedlem skulle kunne stilles til ansvar for det ulovligheder, som de havde stemt for i Farum Byråd. DR-dokumentar omtalte slet ikke dette forhold.

I årene 2003-2012 arbejdede Farum Kommissionen og efter omkostninger på ca. kr. 84 mio. blev konklusionen, at det var bedst om ethvert møde både havde en dagsorden og et referat. Jeg blev afhørt af Farum Kommissionen og indså straks, at det var fuldkommen spild af min tid og af samfundets resurser. Kommissionens arbejde blev omtalt i få timer og er siden glemt af enhver. DR-dokumentar omtalte slet ikke Farum Kommissionen.

Den 18. november 2016 blev Peter Brixtofte bisat fra Stavnsholtkirken. Statsminister Lars Løkke Rasmussen kom i statsministerbilen sammen med Søren Gade. Jeg var til stede fordi jeg lige til det sidste havde mail korrespondance med Peter Brixtofte, der havde respekt for min person og mit arbejde skønt, at det var mig der fældede ham. Stavsnholtkirken var fyldt til randen og jeg sad således ved siden af tidligere Byrådsmedlem og Folketingsmedlem Flemming Oppfeldt. Peter Brixtofte var en vanvittig god borgmester fra 1986-1996. Da Peter Brixtofte fik absolut flertal i Farum Byråd førte det til absolut tøjlesløshed. Farum sagen kostede kr. 3 mia. og de blev betalt med kr. 1 mia. af Indenrigsministeriet, kr. 1 mia. af borgerne i Farum som en ekstraskat og kr. 1 mia. af borgerne i Furesø Kommune. Det var også en detalje som DR-Dokumentar forbigik i tavshed.

RELATEREDE ARTIKLER
Abonner
Giv besked om
guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Se alle kommentarer

Mest læste

Seneste kommentarer

WordPress Cookie Plugin af Real Cookie Banner