Tanke spind – Á conto skat på ejendomsavancer?

I stedet for den udskældte lagerskat kunne regeringen få samme beløb i kassen, hvis den indførte en skat på alle erhvervsejendomme enten ud fra købesummen eller ud fra den senest udmeldte offentlige vurdering, påpeger valuar Lars Wismann i denne klumme. Han advarer mod vilkårlig beskatning og retssager i kølvandet af lagerskatten.

Aftaleteksten om en ny ret til tidlig pension opererer med en finansiering, der vil indføre á conto skat, lagerbeskatning, på værdistigninger på investeringsejendomme. Hermed gøres der endeligt op med skattestoppet fra 2001.

Der bliver ikke tale om enkle og nemme regler. Hvem der skal omfattes og hvordan beskatningsgrundlaget bør og skal opgøres holdes hemmeligt. Provenuet kr. 1.150 mio. og kr. 850 mio. efter ændret adfærd fremstår, som den endelige sandhed.

  • Investorer i interessentselskaber, P/S Partnerselkaber og K/S Kommanditselskaber skal opfattes, som personliget ejede selskaber og fritages for á conto skatten.
  • Hvorvidt ejendomme, der er finansieret med sale and lease back skal forklares heller ikke.
  • Ejendomme finansieret med OPP Offentligt Privat Partnerskab forklares heller ikke.
  • Koncerner med mindre ejendomsporteføljer under kr. 100 mio. skal fritages.
  • Formentligt skal beskatningen kun vedrøre stigninger i den del, der overstiger kr. 100 mio. eller om det fulde porteføljeværdi skal beskattes, når værdien overstiger kr. 100 mio.
  • Hvem, der i 2023 skal værdiansætte beskatningsgrundlaget i 2023 i de beskatningspligtige ejendomme forklares heller ikke samt om ejendommene skal værdiansættes efter kvadratmeterprincippet, afkastprincippet eller DCF Diskonterede Cash Flow beregninger.

I stedet for en á conto skat kunne regeringen indføre en skat på alle erhvervsejendomme

….. enten udfra købesummen eller ud fra den seneste udmeldte offentlige vurdering.En beskatning på 0,2% burde kunne indbringe samme provenu kr. 850 mio.  Hele lovgrundlaget og en evt. offentlig høring, skal være gennemført senest 31-12-2020 hvilket er om ca. 10 uger.

Der er tale om et embedsmandstankespind, der vil føre til vilkårlige beskatninger og administrative byrder, bureaukratisk bøvl og retssager, der langt overstiger beskatningsgrundlaget.

Brug dog den sunde fornuft. Danmark har brug for enkle regler og ikke kompliceret lovgivning med knækkede kurver og 117 forskellige undtagelser.

af Lars Wismann