1001-200914-Forstå din AB valuarvurdering klik her: 1001-200914-Forstå din AB valuarvurdering

I denne lange artikel kan du få indsigt i hvordan en korrekt A/B valuarvurdering skal være udarbejdet. Følgende krav skal være opfyldt for at underbygge vurderingen. 1) Den typiske ejendom skal  bygge på en DCF-10 beregning, 2) Der skal være flest mulige referenceejendomme som skal være DCF-10 beregnede og anføres med BRL § 5 stk. 2 leje og exit value afkast procent. A/B valuarvurderingen er skrevet til lægfolk og derfor bør valuaren uden ekstra beregning velvilligt besvare alle spørgsmål til vurderingsgrundlaget.

Med venlig hilsen
Lars Wismann,
projektchef & direktør